Er námið viðurkennt?

Þetta er spurning sem oft vaknar þegar verið er að velja skóla erlendis. Þegar við fáum þessa spurningu er yfirleitt eitt af þrennu sem vakir fyrir spyrjendunum:

  • er starfsheitið sem námið erlendis leiðir til viðurkennt hér á landi, þ.e.a.s. veitir námið réttindi til að starfa til jafns á við þá sem stundað hafa námið hér á land? Ef starfsheiti er lögverndað þarf starfsleyfi frá ráðuneyti eða undirstofnun. T.d. þarf starfsleyfi frá Landlækni til að starfa sem dýralæknir, tannlæknir, hjúkrunarfræðingur o.s.frv. og frá mennta- og menningarmálaráðuneyti til að starfa sem verkfræðingur, bifvélavirki eða innanhússhönnuður svo eitthvað sé nefnt. Þeir sem ætla í þess háttar nám, ættu að hafa samband við viðkomandi fagfélag til að ganga úr skugga um hvort námið veiti starfsréttindi. T.d. Verkfræðingafélag Íslands, Sálfræðingafélag Íslands, Dýralæknafélag Íslands og fleiri.
  • samþykkir Lánasjóður íslenskra námsmanna námi sem lánshæft? Nám er yfirleitt lánshæft hjá Lánasjóðnum ef það er á háskólastigi eða er sérnám, sem veitir starfsréttindi. Sjá kynningu á reglum sjóðsins á síðu Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
  • samþykkir háskóli hér á landi  námið til áframhaldandi náms? Í þeim tilvikum þarf að hafa samband við viðkomandi menntastofnun. Listi yfir skóla á háskólastigi hér á landi.


Top