Fylgigögn

Misjafnt er hversu mikið af fylgigögnum þarf að fylgja umsókn um háskólanám erlendis. Væntanlegir námsmenn verða að vera viðbúnir því að framvísa sumu eða öllu af eftirfarandi:

  • staðfestum (stimpluðum) afritum af prófskírteinum úr fyrra námi. Séu þau ekki til á tungumáli þess lands sem námið á að fara fram í, getur verið að skólinn biðji um skjal þýtt af löggiltum skalaþýðanda. Með umsókn um nám í landi þar sem Íslendingar hafa ekki stundað nám að neinu marki  getur verið nauðsynlegt að senda einshvers konar yfirlit yfir hvað stúdentsprófið þýðir og hversu langt nám til þess er að jafnaði. Viðkomandi framhaldsskóli ætti að geta látið það í té.
  • ferilskrá. Þá er æskilegast að hún sé á því tungumáli sem námið fer fram á. Europass ferilskráin er til á öllum tungumálum Evrópu.
  • staðfesting þess að viðkomandi geti fjármagnað námið. Hana er annað hvort hægt að fá frá viðskiptabanka sínum eða Lánasjóði íslenskra námsmanna.
  • „letter of motivation“ þar sem útskýrt er af hverju viðkomandi námsmaður sæki um viðkomandi skóla. Bréfið á að vera faglegt og málefnalegt og um er að gera að hrósa viðkomandi skóla og deild, án þess samt að gera of mikið úr hlutunum.
  • meðmælabréf frá kennara eða öðrum sem þekkir faglega hæfni umsækjanda
  • yfirlit yfir sjúkratryggingu. Í Evrópu er nægilegt að vera með evrópska sjúkratryggingarkortið en t.d. í Bandríkjunum er nauðsynlegt að kaupa sér aukatryggingu.


Top