Bandaríkin

Íbúar:: 323 milljónir
Tungumál:: Enska, spænska, önnur evrópsk tungumál og pólýneska
Gjaldmiðill:: USD
Höfuðborg:: Washington

Bandaríkin eru sambandslýðveldi og samanstanda af 50 ríkjum. Landið er það fjórða stærsta í heiminum. Þar er að finna um 4000 skóla á háskólastigi og sumir bestu háskólar í heimi eru þar.

Íslendingar hafa mikið sótt í nám til Bandaríkjanna í gegnum tíðina. Bandarískir háskólar eru mjög misjafnir að uppbyggingu og gæðum. Sjálfsagt er að kynna sér hvort skólarnir hafa faglega viðurkenningu, bæði í heild og einnig á því sérsviði sem er verið að sækja um inngöngu í. Hægt er að ganga að því vísu að ríkisskólar séu almennt viðurkenndir, en tryggara er að spyrjast fyrir um viðurkenningu einkaskóla. Einnig er hægt að athuga hvernig einstakir skólar eru metnir í ýmsum handbókum hlutlausra aðila, sem hafa tekið saman upplýsingar um bandaríska háskóla.

Skólakerfið

Að sækja um

Skólaárið er vanalega frá ágúst/september til maí og skiptist í tvær eða þrjár annir, en oft er einnig möguleiki á að flýta fyrir sér í námi með því að nýta sumarannir, sem er boðið upp á í flestum skólum.

Umsóknarfrestur er mismunandi eftir skólum. Ráðlegt er að hefja undirbúning umsóknar tímanlega, helst einu og hálfu ári áður en áætlað er að hefja nám. Athugið að stundum þarf að greiða umsóknargjald sem ekki fæst endurgreitt fái fólk ekki skólavist. Flestir skólar eru með vefsíðu og má nálgast umsóknareyðublöð skólanna á netinu.

Vegna þess hve úrvalið af skólum og námsbrautum er mikið er sjálfsagt að taka tillit til þátta eins og staðsetningar, veðurfars og umhverfis. Athugið að innanlandsflug í Bandaríkjunum er oft álíka dýrt og farmiði til Íslands og því ber að hafa staðsetningu „íslenskra flugvalla“ í huga ef margir skólar koma til greina.

Almennar upplýsingar um Bandaríkin fást hjá Fulbrightstofnuninni, Laugavegi 59, Reykjavík.

Ráðlegt er að sækja um inngöngu í fleiri en einn skóla og ekki einskorða umsóknir við þekktustu skólana, því að samkeppni um skólavist í bestu skólunum er mjög hörð (hjá sumum háskólum komast innan við 5% umsækjenda að). Einnig er rétt að huga að reglum LÍN um lán til greiðslu skólagjalda og ættu allir að kynna sér þær  vel áður en teknar eru ákvarðanir um nám í Bandaríkjunum.

Nánast allir sem sækja um nám í Bandaríkjunum, hvort sem um er að ræða undergraduate eða graduate nám, þurfa að taka Toefl prófið (Test of English as a Foreign Language). Frekari upplýsingar um TOEFL og önnur inntökupróf má sjá hér

Námsgráður

Grunnnám (Undergraduate level)

Stúdentspróf og háskólapróf eru vísasti vegurinn til að fá inngöngu í bandaríska háskóla, en þó má segja að í Bandaríkjunum sé að finna meiri möguleika til háskólanáms, fyrir þá sem ekki hafa þessi próf, en eru fyrir hendi á Íslandi og víðast hvar í Evrópu. Hins vegar er afar misjafnt hvernig bandarískir háskólar meta íslenskt stúdentspróf, og er alfarið undir viðkomandi skóla komið hversu mikið það próf verður metið til að stytta byrjunarnám (undergraduate level). Varðandi þetta þarf að senda fyrirspurnir til skólanna sem sótt er um inngöngu í.

Fyrsta skrefið er að skoða á netinu umsóknareyðublöð og aðrar upplýsingar. Skoðið einnig heimasíðu Fulbrightstofnunarinnar.

Það er einnig gott að senda inn fyrirspurnir til alþjóðaskrifstofu þess skóla sem um ræðir (International office).  Til þess að skólarnir geti svarað öllum spurningum þarf að vanda þessa beiðni. Rétt er að þar komi strax fram helstu upplýsingar um námsferil, námsáætlanir, enskukunnáttu og fjárhagslega getu til að stunda viðkomandi nám. Jafnframt skal spyrjast fyrir um hvernig fyrra nám verði metið, hvaða möguleikar séu á styrkjum og hvaða stöðupróf sé ætlast til að viðkomandi taki áður en umsókn verður tekin til athugunar hjá viðkomandi skóla. Leggið áherslu á að fá svar við þessum spurningum því oft senda skólarnir frá sér staðlaða upplýsingapakka.
Umsóknareyðublöðin skýra sig sjálf en menn skyldu gæta þess, að vel sé gengið frá öllum fylgibréfum. Hafið eftirfarandi í huga:

 1. Afrit af prófskírteini á að vera á ensku ásamt útskýringum á einkunnaskala og kennsluefni námskeiða. Ef sótt er um mat á námskeiðum (transfer credit) er mikilvægt að upplýsingar um kennsluefni séu sem ítarlegastar. Allt skal þetta staðfest af skóla eða löggiltum skjalaþýðanda.
 2. Biðjið kennara að vanda meðmæli. Látið meðmælanda fá frímerkt umslag með heimilisfangi skóla og með nafni umsækjanda í neðra vinstra horni. Oft senda skólarnir stöðluð meðmælabréfsform.
 3. Fáið vottorð hjá LÍN um væntanlegan stuðning þeirra og fullvissið ykkur um að námið sé lánshæft.
 4. Skrifið nafn ykkar á þær ávísanir sem sendar eru til skóla.
 5. Lesið umsóknina vel yfir og gangið úr skugga um að hún sé í lagi.

Ekki kemur að sök þó að sótt sé um skóla og lokaprófi í yfirstandandi námi ljúki ekki fyrr en eftir að umsóknarfrestur rennur út. Látið þess getið að þið munið senda lokaprófskírteini við fyrsta tækifæri. Þegar svör fara að berast þarf að senda skriflegt afsvar til þeirra skóla sem ekki verða fyrir valinu.

Framhaldsnám (Graduate level)

Umsækjendur um framhaldsnám (graduate level) ættu, eftir því sem kostur er, að afla upplýsinga um deildir og fræðistörf kennara á sínum sérsviðum við þá skóla sem þeir hyggjast sækja um inngöngu í. Sérhæfing og orðspor deilda og einstakra kennara kann að skipta umsækjendur meira máli en almenn staða skólanna, þar sem umsækjendur í framhaldsnámi eru oftast að leita eftir ákveðinni sérþekkingu með námi sínu.

Skólagjöld

Skólagjöld (tuition fees) eru há, en geta þó verið mjög mishá. Eins og víða annars staðar er mikil samkeppni milli einstakra skóla, en gott er að hafa í huga að ekki fylgist alltaf að verð og gæði. Bæði einkaskólar og ríkisreknir innheimta skólagjöld og eru þau yfirleitt hærri við einkaskólana, þótt það sé alls ekki algilt.

Í ríkisreknu skólunum er yfirleitt um að ræða tvo verðflokka, einn fyrir þá sem búa í viðkomandi ríki (in-state tuition) og annar verðflokkur fyrir alla aðra námsmenn (out-of-state tuition), sem eru mun hærri. Skólagjöd við ríkisskólana eru á bilinu 8.000$ – 20.000$ á ári (out-of-state), en við einkaskólana eru þau gjarnan á bilinu 15.000$ – 30.000$ á ári. Þetta eru viðmiðunargjöld, þau geta bæði verið lægri og hærri.

Frekar litlir möguleikar eru á því að fá námsstyrki fyrr en fólk er komið í framhaldsnám (graduate). Þó er ekki útilokað að fá námsstyrk í grunnnámi eins og t.d. íþróttastyrk.

Hvað er í boði?

Leit að námi

Til eru um 4000 skólar á háskólastigi í Bandaríkjunum þar af um 1800 sem veita bachelor gráðu eða hærri gráður. Þó nokkuð stór hluti skóla á háskólastigi eru svokallaðar community colleges eða junior colleges sem eru með tveggja ára nám og veita associate gráðu.

Háskólar í Bandaríkjunum

Leit að námi

Education USA - leit að námi
Gradschools.com - mjög góð leitarvél fyrir framhaldsnám (graduate) í Bandaríkjunum.
CollegeSource Online -  leitarvél um háskólanám í Bandaríkjunum. Hægt að leita eftir námsgreinum, námsgráðum, fylkjum og fleiru. Byrja á að velja “Advances search”. Til þess að leita að skólum eftir námgreinum er best að velja “Criteria”.

College Sport Scholarships - leitarvél fyrir íþróttastyrki.

College and Career Search Center - hægt að leita að skólum eftir fögum, fylkjum o.fl. Veljið College Search Scout til að leita og College Match til að finna skóla svipaða þeim sem ykkur líst vel á.

EduPass - þessi síða veitir upplýsingar fyrir þá sem huga að námi í Bandaríkjunum

CollegeNET, góð síða um “undergraduate” nám í Bandaríkjunum. Hægt að leita að “2-year college”, “4-year college”, “Voc/Tech College” o.fl. Styrkir, umsóknareyðublöð (online).

School Choise er leitarsíða fyrir yfir 9000 skóla á ýmsum stigum náms.

Starfsnám, tæknimenntun, iðnnám,  hægt að leita eftir fylkjum, eingöngu einkaskólar. Á upplýsingstofu eru til góðar handbækur um þetta nám, “Vocational- and Technical schools” (einka- og ríkisskólar).
Community Colleges

Læknisfræði, tannlækningar, dýralækningar, lögfræði:

Til þess að stunda nám í þessum fögum, þarf fyrst að klára bachelor gráðu. Síðan er tekið fornám í viðkomandi fagi, pre-med, pre-dental, pre-vet og pre-law áður en sótt er um í námið sjálft.

 

LÍN

Mikilvægt er að kynna sér úthlutanreglur LÍN bæði hvað varðar framfærslu- og skólgjaldalán

Styrkir

Hagnýtar upplýsingar

Að flytja til

Dvalarleyfi:

Hér má lesa um dvalarleyfi (námsmanna visa) námsmanna í Bandaríkjunum

 • Ameríska sendiráðið, Laufásvegur 21, 101 Reykjavík, sími: 595 2200.  Opnunartími: Mánudag – til föstudag: 8-17. Netfang: reykjavikconsular@state.gov – símatímar alla virka daga: 14-16

Reynslusögur og tengiliðir

 • Taco, olía og ólíkir menningarheimar

  Magnús og Sólveig eru doktorsnemar í Rice-háskóla í Houston, Texas Magnús Örn Sigurðsson, doktorsnemi í félags- og menningarmannfræði Sólveig Ásta Sigurðardóttir, doktorsnemi í enskum bókmenntum Sumir halda kannski að það sé eitthvað voða töff að vera í námi í stórborgum eins og New York, Berlín, London, París, eða Los Angeles en svo er ekki. Það […]
  Lesa nánar...
 • Íþróttastyrkur í Bandaríkjunum

  Viðtal við Margréti Rós Hálfdanardóttur 1. Hvar stundaðir þú námið? Er í Canisius College í borginni Buffalo sem er í New York fylki í Bandaríkjunum 2. Segðu okkur frá náminu þínu? Námið mitt heitir Animal Behavior, Ecology, and Conservation. Í stuttu máli þá læri ég um grundvallar hegðunarmynstur fjölbreyttra dýra og hvað veldur því (hvort […]
  Lesa nánar...
 • Skiptinám í Bandaríkjunum – Oklahoma

  Viðtal við Gylfa Má Sigurðsson 1. Hvar stundaðir þú námið? Ég stundaði námi við University of Oklahoma (OU) í bænum Norman í Oklahoma-fylki í Bandaríkjunum og dvaldi þar frá ágúst 2011 til maí 2012. 2. Segðu okkur frá náminu þínu? Ég stundaði nám í sagnfræði og tók m.a. grunnáfanga í bandarískri sögu. Námið var mjög […]
  Lesa nánar...

Tenglar

Top