Finnland

Staðreyndir um Finnland

Höfuðborg : Helsinki
Opinber tungumál: Finnska og sænska
Gjaldmiðill: Evra
Fólksfjöldi: 5.3 milljónir

Finnland (Suomi) er eitt Norðurlandanna. Álandseyjar í Eystrasaltinu eru undir finnskri stjórn en njóta víðtækrar sjálfstjórnar. Finnland er stundum nefnt Þúsundvatnalandið. Menntakerfi landsins þykir almennt til fyrirmyndar og reynda því mörg lönd að læra af Finnum hvað varðar skipulag og útfærslu þess. Þó opinber tungumál séu bæði finnska og sænska er sænskan fyrst of fremst notuð á litlu svæði í vestanverðu Finnlandi og á Álandseyjum. Tæp 90% landsmanna hefur hins vegar finnsku að móðurmáli.

Skólakerfið

Að sækja um

Finnland er það Norðurlandanna sem er með flesta skóla á háskólastigi: 16 almenna háskóla og tvo tækniháskóla. Skólaárið skiptist í tvennt; haust- og vormisseri. Fjöldatakmarkanir eru í flestum deildum. Námið byggir á einingakerfi. Fullt nám í eitt misseri er almennt 20 einingar eða 40 einingar fyrir veturinn, þó er þetta mismunandi eftir námsbrautum. Hins vegar eru Finnar ekki eins uppteknir af einingum og Íslendingar og því getur verið misjafnt hversu margar einingar hægt er að taka á önn og fer það eftir framboði námskeiða og vinnuálagi í hverju námskeiði fyrir sig. Athugið að þetta getur komið sér illa gagnvart Lánasjóðnum, sem veitir aðeins fullt námslán sé fullt nám stundað skv. námsbrautinni.
Við inngöngu í listnám er í flestum tilvikum krafist inntökuprófa og þar eru fjöldatakmarkanir viðhafðar. Listnám í Finnlandi tekur 4–6 ár, allt eftir því um hvaða svið er að ræða.

 Á undanförnum árum hefur mikið aukist framboð af námi kenndu á ensku og öðrum tungumálum, frönsku, þýsku og sænsku. Þannig að erlendum stúdentum hefur fjölgað mikið í landinu og eru nú um 11.000 frá 100 löndum. Åbu Akademi er sænskur háskóli og kennir alfarið á sænsku. Almennt er sótt um beint til hvers háskóla fyrir sig og gera þeir mismunandi kröfur um undirbúning (t.d. fög og einkunnir á stúdentsprófi). Þó er hægt að sækja um í 10 háskólum á vefnum universityadmission.fi. Á vefnum yliopistohaku.fi er hægt að sækja um bacherlornám. Þar er hægt er að velja bæði sænsku og ensku, auk finnsku, sem samskiptamál. Við aðra háskóla er nauðsynlegt að hafa samband og fá sent umsóknareyðublað. Í mörgum fögum er krafist aðgönguprófs, sem þá er haldið í maí eða júní.

Sumarháskólar í Finnlandi bjóða upp á finnskunám á 10 mismunandi námsstigum. Einnig er boðið upp á fjarnám.

Námsgráður

Nám á háskólastigi í Finnlandi skiptist í meginatriðum í tvennt:

 • almennt háskólanám þar sem mikil áhersla er lögð á rannsóknir:
  • Kandidaatti/kandidat, finnsk bachelorgráða, sem tekur 3 ár
  • Maisteri/magister, sem tekur 2 ár í viðbót
  • Lisensiaatti/licentiat, sem tekur 2 ár að loknu meistaranámi
  • Tohtori/doktor, sem tekur 4 ár að loknu meistaranámi eða 2 ár eftir licentiat.
 • fagháskólanám (Ammattikorkeakoulut/polytechnic) þar sem skiptist í ótal verkgreinar. Þar bjóðast eftirtaldir möguleikar:
  • Ammattikorkeakoulututkinto/yrkeshögskoleexamen, polyteknisk bachelorgráða sem tekur 3-4 ár að ná og byggist að hluta til á verknámi. Nafn hverrar gráðu speglar viðkomandi fag, t.d. verkfræði: insinööri (AMK/ingeniör CYK).
  • Ylempi ammattikorkeakoulututkinto/högre yrkeshögskoleexamen, sem tekur 1-1,5 ár í viðbótarnámi eftir  ammattikorkeakoulututkinto eða kandidaatti gráðu úr almennum háskóla og 3 ára vinnureynslu.

Skólagjöld

Almennt eru engin skólagjöld greidd í Finnlandi, þó um einstaka undantekningar kunni að vera að ræða sé kennt á ensku.

Hvað er í boði?

Leit að námi

Á vefnum yliopistohaku.fi er hægt að leita að bacherlornámi. Hægt er að velja bæði sænsku og ensku, auk finnsku, sem leitarmál. Studentum.fi er leitarsíða að námi á því máli sem það fer fram, þ.e. finnsku eða sænsku. Vefurinn Study in Finland inniheldur mjög greinargóðar upplýsingar á ensku um möguleika fyrir erlenda nemendur í Finnlandi.

Nám á ensku

Á vefnum Study in Finland er hægt að leita að öllu námi sem fram fer á ensku.

LÍN

Lánasjóður íslenskra námsmanna.

Námsmenn geta fengið námslán til tungumálanáms ef það er nauðsynlegur undirbúningur undir frekara nám í landinu. Lánið er ekki greitt út fyrr en sýnt er fram á innritun í frekara lánshæft nám í sama landi eða málsvæði.

Styrkir

Hagnýtar upplýsingar

Að flytja til

Dvalarleyfi:

Finnland er á Evrópska efnahagssvæðinu og þá gilda eftirfarandi reglur:
Þegar komið er út þarf að skrá sig inn í landið. Þá er mikilvægt að hafa með sér vottorð um skólavist (acceptance letter) og fjárhagsvottorð (t.d. frá Lín eða banka) um að þú getir fjármagnað dvöl þína í landinu. Einnig er mikilvægt að hafa með sér Evrópska sjúkratryggingakortið eða aðra viðurkenningu frá Tryggingastofnun ríkisins um sjúkratryggingu. Auk þess þarf að hafa með sér gilt vegabréf. Eftir 6 mánaða dvöl færðu síðan sömu réttindi og heimamenn varðandi sjúkratryggingu. Hægt er að sækja um húsnæðisstyrk frá KELA/FPA (Folkpensionsantalen). Ekki þarf sérstakt atvinnuleyfi til að vinna í öðru EES landi.

Húsnæði:

Erfitt getur verið að útvega húsnæði í lok sumars og haustbyrjun, sér í lagi á stúdentagörðum. Skólarnir veita upplýsingar um húsnæðismál og umsóknir. Í Helsinki og nágrenni sér HOAS (Helsinki Student Housing Foundation) um flesta stúdentagarða og best er að hafa samband við þá um leið og skólavist hefur fengist. Einnig er nokkuð um að nemendafélög leigi út húsnæði til félagsmanna sinna.

SOA – Stúdentagarðar í Finnlandi

CasaSwap.com - International youth & student accommodation network. Hérna geta stúdentar í leit að húsnæði erlendis skráð sig í húsnæðisleit og einnig skráð sitt húsnæði til leigu eða skipta. Casa Swap er styrkt af Evrópusambandinu.

Íslendingafélag:

Félag Íslendinga í Finnlandi

Sendiráð:

 • Sendiráð Íslands. Pohjoisesplanadi 27 C, FI-00100 Helsinki. Afgreiðslutími: 10:00-16:00 (mán.-fös.). Sími: (9) 612 2460. Fax: (9) 6122 4620. emb.helsinki@mfa.iswww.iceland.org/fi.
 • Finnska sendiráðið. Túngata 30, IS-101 Reykjavík. P.O. Box 1060, IS-121 Reykjavík. Opið: 09:00-12:00 (mán.-fös.). Sími: (+354) 510 0100. Fax: (+354) 562 3880. sanomat.rey@formin.fihttp://www.finland.is

Námsmenn með börn:

 Námsmenn hafa sama rétt og aðrir til dagheimilisplássa og fer greiðsla eftir fjárhag foreldra.

 

Reynslusögur og tengiliðir

Tenglar

Top